Lidmaatschap

Lidmaatschap is bestemd voor in Nederland gevestigde bedrijven die actief zijn op het gebied van productie, engineering, handel en dienstverlening. Deelnemers aan het netwerk zijn beslissers, projectleiders of specialisten van deze bedrijven. Voorwaarde is dat men ervaring heeft met genoemde onderwerpen en bereid is een actieve bijdrage te leveren aan de activiteiten. Dit werkt twee kanten op: u leert van uzelf en van anderen. Uiteraard beslist u zelf in hoeverre u vertrouwelijke gegevens prijs wilt geven of niet.

Kosten

De kosten van het lidmaatschap bedraagt € 1.075,- per jaar per bedrijfsvestiging. Hiervoor verkrijgt men gratis toegang tot de round tables (lunch en borrel inbegrepen) met maximaal 3 personen per vestiging, deelname aan de Lean Exchange Services en gereduceerde tarieven voor trainingen. Zonder deelname aan het programma Lean Exchange Services bedraagt de jaarlijkse contributie € 575,-. Voor de overige activiteiten geldt een extra bijdrage afhankelijk van het programma. Per activiteit worden leden hiervoor persoonlijk uitgenodigd.

 • U versterkt en vergroot uw netwerk van beslissers en specialisten van (producerende) bedrijven in Nederland
 • U wordt regelmatig bijgepraat over de actuele ontwikkelingen in kennis en praktijk van bedrijven. U doet daarbij nieuwe kennis en inspiratie op.
 • U heeft periodiek gedachtewisselingen met leidinggevenden van andere toonaangevende bedrijven over werkelijk relevante onderwerpen
 • U heeft de mogelijkheid tot benchmarken en het leren van best practices van andere bedrijven
 • U profiteert van het internationale netwerk van bedrijven en wetenschappers op dit gebied, waarvan de organisatoren van het Lean Management Network deel uit maken.
 • U kunt gebruik maken van de denkkracht van collega-deelnemers bij het oplossen van actuele vraagstukken in uw bedrijf.

Lid worden?

U kunt lid worden door contact op te nemen met Annelies Dieperink, ze helpt u heel graag verder;
Mw. Annelies Dieperink
Secretariaat
Stichting Lean Management Network

+31 (0)85 87 69 280
Word Lid

  Voornaam *

  Tussenvoegsel

  Achternaam *

  E-mailadres *
  Telefoonnummer *

  Bedrijfsnaam *
  Soort lidmaatschap (Basis/LES) *

  Ordernummer voor de factuur

  Deelnemerschap opzeggen? Het deelnemerschap zegt u op per aangetekende brief aan de secretaris van de Stichting Lean Management Network, Postbus 49, 3440 AA Woerden of per email naar info@leannetwork.nl . Indien de opzegging geschiedt vóór één november van het lopende kalanderjaar eindigt het deelnemerschap per 31 december van dat kalenderjaar. Bij opzegging nà 1 november eindigt het deelnemerschap per 31 december van het daarop volgende jaar.

  Menu