Beëindigen lidmaatschap LMN

Wij besteden veel tijd en aandacht aan ons programma, maar zijn er blijkbaar nog niet helemaal in geslaagd om jouw behoefte op dit gebied te voorzien. Wil je ons laten weten waarom je het lidmaatschap wil beëindigen? Wellicht vinden we samen een oplossing.

Het deelnemerschap zegt je op per aangetekende brief aan het secretaris van de Stichting Lean Management Network, Postbus 49, 3440 AA Woerden of per email naar info@leannetwork.nl. Indien de opzegging geschiedt vóór één november van het lopende kalanderjaar eindigt het deelnemerschap per 31 december van dat kalenderjaar. Bij opzegging nà 1 november eindigt het deelnemerschap per 31 december van het daarop volgende jaar.