Marco Kirsenstein ( Business development manager Zuidwest FME) .
Alweer ruim een jaar geleden hoorde ik over de leanworker training. Ik had zelf al wat ervaring met lean 6sigma maar dacht toch; misschien is dit iets voor mij. Na het doorlezen van het lesprogramma dacht ik ja, dat lijkt mij interessant.

Na de aanmelding kreeg ik het rooster, de module-inhoud en locaties van de eenjarige opleiding! Er wordt getraind op locatie bij de deelnemende bedrijven. De lessen zijn goed verspreid en de diversiteit van de onderwerpen groot genoeg voor een inhoudelijk programma.  Ook de aangekondigde afwisseling van docenten uit de praktijk gaf een positieve bijdrage.
Tijdens de eerste 6 modules kregen we ook een rondleiding bij het gastbedrijf, dit werkte in mijn geval zeer positief. De mix van  theorie en praktijk is zeer positief te noemen en een grote aanrader. Zeker omdat de cursisten allemaal bij een bedrijf werken waar Lean 6sigma al heel ver is doorgevoerd of juist pas net in de kinderschoenen staat. Je kunt dus direct de theorie gebruiken of terugzien.
Na een aantal modules werd mij wel duidelijk dat de combinatie theorie en praktijk bij een bedrijf heel veel waarde toevoegt. Na verloop van tijd kennen de cursisten elkaar goed en worden ook de dagelijkse LEAN problemen besproken.
Tijdens de intake aan de opleiding is ons verteld dat er ook huiswerkopdrachten gegeven worden.  Deze opdrachten waren per docent weer anders, de ene opdracht relatief makkelijk en snel uit te voeren maar er waren ook opdrachten bij die echt behoorlijk wat werk inhielden! Doordat er een interne- en externe coach aan elke deelnemer wordt toegewezen kan je altijd op feedback rekenen en sta je er niet alleen voor.
Zo was er bijvoorbeeld het organiseren van een kaizen bijeenkomst. Hierbij was voorbereiding echt noodzakelijk je moet jezelf eigenaar maken van het project! Na alle voorbereiding komt ook het uitvoeren van de opdracht aan de beurt. Uiteindelijk wordt er gewerkt aan een eindopdracht, deze telt voor een groot deel mee in de eindbeoordeling, die je bovendien aan de groep map presenteren!
Tijdens de opleiding wordt er voldoende aandacht gegegeven aan presentatietechnieken. Bovendien worden er voortgangsgesprekken gehouden; meetmomenten waarop je met de coach je eindproject kunt bespreken!  Mede door de juiste begeleiding van coaches kwam het toch tot een goed einde!
Deze lesmethode (trainen op locatie) geeft naar mijn mening veel meer waarde dan een cursus die je puur vanuit de schoolbanken doet.  Het samenwerken met cursisten die ook met dezelfde problematieken te maken hebben werkt zeer motiverend, je leert enorm veel van elkaar. De verstandhouding en de bereidheid elkaar te helpen in de groep werd steeds beter. De combinatie theorie en praktijk opdrachten is naar mijn idee zeer waardevol. Value added time, om even in LEAN termen te spreken!
Al met al ben ik erg blij dat ik mij hiervoor heb ingeschreven. Het koste de nodige privé uren maar ik ben een stuk rijker aan ervaring dan ervoor.  De naam LEAN worker klopt helemaal, er wordt echt gewerkt, je moet echt in de praktijk aan de slag met alle gedoceerde theorie!
Ik wil hierbij alle docenten bedanken voor hun inzet en passie !

———————————————————————————————————————————————————
Over Marco Kirsenstein

Marco Kirsenstein is werktuigbouwkundig ingenieur en werkt bij een werkgeversvereniging FME als Business Development manager en daarnaast als zelfstandige bij Kerson. Marco is tevens accountmanager voor stichting LMN van waaruit hij ingezet wordt ter promotie, ondersteuning en advisering van LEAN trajecten bij technologische bedrijven.