De 1 jarige opleiding Lean Worker draait alweer 12 jaar. Inmiddels hebben meer dan 220 kandidaten de opleiding gevolgd. Zij komen uit veel verschillende richtingen. Inkoop, logistiek, Operationeel management, engineering, maar ook aanstormende Lean coaches zijn deelnemers geweest van deze traning.  Ditmaal reikte de stichting LMN afgelopen week voor de negentiende keer het Lean Worker-certificaat uit.
De training Lean Worker bestaat al sinds 2005.
In augustus van dat jaar ging de eerste opleiding van start met vijftien kandidaten die een jaar lang getraind werden in alle ins en outs van het Lean-vak. De training werd verzorgd door vier docenten, elk met hun eigen professionele achtergrond en specifiek vakgebied. Op die manier ontstond een evenwichtige training die voor een brede groep medewerkers toegankelijk was.
Deze opzet is door de jaren eigenlijk niet veranderd. Een aantal docenten uit de begintijd is nog steeds aan de training verbonden. De groepen zijn nu ook nog van verschillende bedrijven afkomstig. De lesstof is natuurlijk wel aangepast in de loop van de tijd. Zo is QRM een vast onderdeel geworden van het programma en dat geldt ook voor de configureerbaarheid van de verschillende producten. “Eén van de speerpunten is en blijft het kijken in de keuken van een ander bedrijf”, aldus Ronald Goedemondt die vanuit Frijado deelnam aan de training, “en daarbij is de gezamenlijke aanpak om verbeteringen door te voeren heel belangrijk. Tijdens de training ontstaat een hechte band tussen de kandidaten. Je ziet en hoort daardoor dat bepaalde zaken bij andere bedrijven goed of juist minder goed lopen en gaat dat vergelijken met het eigen bedrijf. De conclusie is in veel gevallen dat Lean dus ook bij ons kan werken.” “Dat we inmiddels een andere bril hebben opgezet is wel duidelijk! Wij hadden echt een hidden factory”, vult Marco Kuipers van Vanderlande Industries aan.
Serieuze inspanning
Dat de training een serieuze inspanning vergt van de kandidaten wordt direct bij de introductiegesprekken al duidelijk. Naast een persoonlijk intakegesprek bij het deelnemende bedrijf wordt van de kandidaten verwacht dat ze tien Lean-opdrachten uitwerken tijdens de training. Die hebben allemaal betrekking op verbeteringen in hun eigen werkgebied. De opdrachten worden individueel beoordeeld en tellen mee in het eindresultaat. Daarom worden alle kandidaten tijdens de opleiding en net voor de eindopdracht bezocht om samen met de interne coach de voortgang te toetsen. Verder wordt ook een schriftelijk examen afgenomen dat meetelt voor het verkrijgen van het certificaat. Waar de kandidaten vaak het meest tegen opzien is het eindstuk zelf. Hiervoor moeten zij zelfstandig een serieus Lean-verbetertraject volledig uitvoeren dat gebaseerd is op de DMAIC-techniek. Het traject moet een relevante besparing opleveren en het eindresultaat moet gepresenteerd worden aan collega’s en medecursisten. Dat is niet voor iedereen een gemakkelijke opgave.
Gelukkig zorgt de training zelf voor een uitstekende basis. Natuurlijk vormen alle gangbare Lean-technieken de kern van dit programma, maar er wordt ook ruimschoots aandacht besteed aan Lean & Logistiek (MRP), Lean Management en Strategie & Lean. Verder zijn ook communicatie en presentatietechnieken een vast onderdeel van het programma. “Veel zaken die wij geleerd hebben binnen deze training herkennen we nu binnen ons bedrijf” geeft Clerance Kluis van Nedtrain aan. De onderhoudstak van de NS besteedt veel aandacht aan het Lean-programma om hun processen te optimaliseren.
Toegevoegde waarde door tijdens training praktijk uitvoering
We zien dat bedrijven vaak meerdere medewerkers in verschillende groepen naar de Lean Worker-training sturen. Zo wordt het eigen Lean-programma continue gevoed en breidt het aantal medewerkers met Lean-kennis en -ervaring gestaag uit. “Dit zorgt voor veel toegevoegde waarde door het al tijdens de training zelf in de praktijk uit te voeren”, vindt Marco Kirsenstein van FME.
Dit najaar hebben we alweer de negentiende editie van de Lean Worker-training afgesloten. De deelnemers hebben alle hard gewerkt om hun eindopdracht tot een goed einde te brengen. Hun interne en externe coach stonden hen daarin bij. “Deze training geeft concrete handvatten om zaken aan te pakken”, vertelt Nick Ridder van Ontop. In totaal bleek deze keer door alle kandidaten samen een gezamenlijke besparing van rond de € 2.100.000,- te zijn behaald. Een mooi resultaat zeker gezien de (tijd) investering die bedrijven hiervoor gedaan hebben.
Nieuwe training van start!
Begin 2018 gaan we van start met de volgende editie van de Lean Worker-training. Interesse voor deze of één van onze andere trainingen?
Neem contact op met Annelies of meld je direct aan via de site Leannetwork.nl
We zien elkaar hopelijk in het nieuwe jaar!
————————————————————————————————————————————————
Rogier Venteville is programma manager van de stichting LMN. Na 15 jaar ervaring te hebben opgedaan als bedrijfsleider en Businessunit-manager bij o.a. Nedstaal en Senior Aerospace is hij zich gaan specialiseren op het gebied van Lean, Six Sigma en TPM. In deze rol heeft hij o.a. bij SKF (latere NN inc.) en werkgeversorganisatie FME ruim 15 jaar meer dan 170 bedrijven ondersteund bij de uitrol van hun Lean programma. Met de uitrol van een Lean Champion Training worden nu ook door hem internationale Lean-trainingen georganiseerd in o.a. Duitsland, Italië, Frankrijk, Slowakije en Zuid-Afrika.