Door Harry Gruben:

Binnenkort gaan we starten met een Lean-traject!
“Oh nee, niet nóg goedkoper!”
“Dat hebben we al eens gedaan hier!”
“Dat werkt daar wel maar bij ons niet!”

Iedereen die probeert om zijn bedrijfsvoering te verbeteren, loopt er weleens tegenaan. Deze spontane, ongevraagde feedback van een aantal diehards uit het team. Weerstand… alsof je van plan zou zijn om speciaal hún leven te verzuren. Ze voelen zich haast gestraft!?! En dat terwijl de kern van Lean toch is: “slimmer werken, niet harder”. Wie kan daar nu op tegen zijn? Het blijkt keer op keer dat de manier waarop deze verandering wordt doorgevoerd van essentieel belang is: lean = mensenwerk.

Mensen worden graag ergens bij betrokken, maar dan moet het wel oprecht zijn. Betrokkenheid kun je niet creëren. Het woord betrokkenheid is ten slotte niet afgeleid van het werkwoord creëren, maar van betrekken. Klinkt eenvoudig, maar het is een cruciaal verschil.

In het eerste geval wordt een verandering aan de tekentafel (of kantoorkamer) bedacht en moet het vervolgens “alleen nog even geïmplementeerd worden op de werkvloer”. Iets dat in de praktijk dus vaak de bottleneck blijkt te zijn. In het tweede geval start de communicatie met de werkvloer al bij het probleem. Sterker nog, de werkvloer is eigenaar van het probleem.

Door de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie te leggen, is de werkvloer meteen betrokken. De uitdaging zit hem dan wel in het bieden van de juiste ondersteuning. Mensen houden van uitdagingen, maar niet als ze een onmogelijke opdracht krijgen zonder de juiste middelen. En dan blijkt dat er ineens veel meer mogelijk is!

Deze manier van mensen uitdagen is onlosmakelijk verbonden met Lean. Het creëert persoonlijke groei. Nieuwe kennis en kunde die weer wordt ingezet om de bedrijfsvoering verder te challengen en ontwikkelen. Continu verbeteren is dus niet alleen goed voor het bedrijf en de klant. Maar ook voor de ontwikkeling van haar medewerkers: Iedereen verdient Lean!

——————————————————————————————————————————————————-

Harry Gruben
Director Group Operations
Solidus Solutions BV

Harry is wat je noemt een bevlogen Leaner.

Als voormalig Directeur Operations bij Koninklijke Auping heeft hij veel werk verzet om, onder andere met Lean, het bedrijf een fundamentele verandering te laten ondergaan. Hierdoor heeft Auping nu een geheel klantorder gestuurd proces, geheel in Single Piece Flow ingericht met als gevolg een enorme doorlooptijdreductie. Nu dit proces staat bij Auping heeft Harry een nieuwe uitdaging gezocht en gevonden als directeur Group Operations bij Solidus. Hier ligt opnieuw een schitterende Lean-uitdaging op hem te wachten.
Hiernaast is Harry bestuurslid van het LMN.