TPM bij Philips Drachten

Datum : dinsdag 8 oktober 2024

Afgelopen jaar heeft Philips Drachten in een Go & See uitleg gegeven over hun TPM programma. Niet zo vreemd als je bedenkt dat deze fabriek een zeer hoge mate van automatisering kent waarbij de product variatie zeer groot is en natuurlijk productkwaliteit voorop staat. Deze fabriek is dan ook een schoolvoorbeeld als het aankomt op productie proces beheersbaarheid. Philips Drachten is een unieke fabriek waarbij ontwikkeling, productie en assemblage naadloos in elkaar over gaan. Met de integratie van de productielijnen t.b.v baby artikelen laat Drachten zien dat zij het vak van procesoptimalisatie uitstekend  beheersen. Natuurlijk vormt het Lean werken daarbij de spil.

TPM is zeker geen nieuw onderdeel binnen Lean. In veel boeken staat beschreven wat de 7 pilaren zijn en dat de OEE hier onlosmakelijk mee verbonden is. Het belang is helder. Betrouwbare machines en productielijnen die nauwkeurig werk kunnen leveren zonder verstoringen. De operator speelt daarbij een grote rol. Een taakverschuiving tussen de technische dienst en de operator is daarbij standaard. Tijd dus voor LMN om dit thema eruit te lichten samen met Philips Drachten.

In deze bijeenkomst laat Philips zien hoe hun TPM programma is opgebouwd. Hierbij wordt elke onderdeel apart belicht waarbij uitgangspunten, doelstellingen, procesbeschrijvingen en de praktische uitwerking aan de orde komt. Met een significante stijging van de Overall Equipment Effectiveness (OEE) is het resultaat van dit programma dan ook meer dan bewezen. Hoewel dit programma natuurlijk zich als eerste richt op de productie en assemblage lijnen binnen Drachten is TPM ook van belang voor machine fabrikanten zelf. Zij leveren uiteindelijk de machines die binnen het proces van hun klanten naadloos moeten aansluiten.

Doelgroep
Deze dag is met name gericht op procesverantwoordelijke die de betrouwbaarheid van hun productiemiddelen moeten garanderen en die systematische aanpak willen verwezenlijken. Ook engineering developers die machine of assemblage lijnen bouwen kunnen hier inhoudelijk hun kennis versterken.

Agenda:
8:45 uur   ontvangst
9:00 uur   introductie LMN
9:20 uur   introductie Philips Drachten
9:45 uur   start uitleg TPM programma
12:00 uur lunch
13:00 uur bezoek fabriek
14:30 uur vervolg uitleg TPM programma
16:30 uur afronding Lessons Learned
17:00 uur afsluiting

Locatie:
Philips Drachten
Datum: dinsdag 8 oktober

Aanmelden?
Dit event staat open voor leden van LMN.
Inschrijven kan via deze site of stuur een mail naar adi@leannetwork.nl

Meer informatie en inschrijven

Voor extra inlichtingen over deze Lean Exchange Service kunt u contact opnemen met Annelies Dieperink van het secretariaat.

+31 (0)85 87 69 280

Direct aanmelden

Deze activiteit is uitsluitend voor LMN leden.
Registeren TPM bij Philips Drachten (8 oktober 2024)

Deze activiteit is uitsluitend voor LMN leden.

  Voornaam *

  Tussenvoegsel

  Achternaam *

  E-mailadres *

  Geslacht *
  VrouwMan

  Bedrijfsnaam *

  Functie *

  Telefoonnummer *

  Bekijk onze andere Activiteiten