SMART Industry – De praktische toepassing!

(26 mei 2020)

Schiet het al een beetje op met SMART INDUSTRY?
In 2014 moesten we aan de bak! SI ofwel Smart Industrie werd de nieuwe trend! Een trend die gestart was in Duitsland met Industrie 4.0 het jaar ervoor en dringend om een reactie vroeg aan onze kant van de grens. Maar wat is dat nou precies  en wat heb je eraan? We zijn nu 6 jaar verder. Tijd om een balans op te maken!

Voor grotere bedrijven was de stap naar SI nog wel te doen, maar vooral kleinere bedrijven met een bescheiden ontwikkelings budget was dat niet altijd vanzelfsprekend. Inmiddels heeft SI een behoorlijke groei doorgemaakt. Niet alleen in deelnemers maar ook in de wijze van aanpak en de focus, waarbij digitalisering van de industrie als kernpunt wordt benoemd. Er worden nu 8 transformaties aangegeven welke start bij SLIM produceren en uiteindelijk doorloopt tot SLIM werken waarbij de menskant weer meer centraal staat.
Lean en SI staan dicht bij elkaar of leunen wellicht zelfs op elkaar! Bij Lean gaat het om het wegnemen van verspillingen en Flow organiseren binnen de bedrijfsvoering. In de 8 transformaties komen we soortgelijke doelen tegen. Het grote verschil is wel dat SI alles in de digitale sfeer trekt daar waar Lean Manufacturing juist ook de nadruk legt op simpele en eenvoudig bruikbare middelen zoals de ouderwetse Kanban kaart die visualisatie nastreeft!
Natuurlijk is digitalisering prima toepasbaar als het aankomt op Flow. Flexibiliteit en doorstroming is immers voor elk bedrijf van belang.

Voor deze middag gaan we naar Brainport Industries Campus (BIC), dé campus van de maakindustrie. Hier worden de meest innovatieve bedrijven en instituten bij elkaar gebracht. De hele toelever keten manifesteert zich hier als één geheel. Bedrijven op Brainport Industries Campus delen hun kennis van productontwikkeling en technologie en werken nauw samen op het gebied van research en development.

LMN is voor deze gelegenheid te gast bij ons lidbedrijf KMWE die zich toelegt op high-tech components voor o.a. de vliegtuig- en semiconindustrie.
Maar ook een bezoek aan TNO staat op het programma.  De focus ligt hier zowel op de samenwerking tussen mens en robot als ook op AR support technologie voor assemblage processen.

We bezoeken 2 locale Field labs te weten:
– Field lab ”Advanced Manufacturing Logistics” bij KMWE en
– Field lab “Flexible Manufacturing Systems” welke gefaciliteerd wordt door TNO.
IJssel Technologie verzorgt de introductie en legt ons aan de hand van praktijkvoorbeelden uit hoe de wereld van Smart Industry zich ontwikkelt.

Locatie & Tijd:
Brainport Industries Campus
BIC 1 5657, BX Eindhoven
Dinsdag 26 mei, 13:00 uur

Agenda:
13:00 Ontvangst
13:30 Opening door LMN
13:45 SMART industrie algemeen met uitleg door Mark Peters
– Praktijkvoorbeelden en live demonstratie nieuwe technologieën
14:30 Fieldlab Advanced Manufacturing Logistics door bij KMWE
15:30 Fieldlab Flexible Manufacturing systems bij TNO 30 min.
16:30 Inventarisatie ervaringen met en kansen voor nieuwe technologieën bij deelnemers
17:00 Afsluiting hapje/fris
17:30 Einde

Geïnteresseerd?
Op woensdag 26 mei nodigen wij daarom graag onze LES leden uit om gratis deel te nemen aan deze bijeenkomst welke in Eindhoven zal plaatsvinden vanaf 13:00 uur. Inschrijven kan via deze site of stuur een mail naar adi@leannetwork.nl.

Meer informatie en inschrijven

Voor extra inlichtingen over deze Lean Exchange Service kunt u contact opnemen met Annelies Dieperink van het secretariaat.

+31 (0)85 87 69 280

Aanmelden vanaf 1 april

Bekijk onze andere Activiteiten

Menu