SMART Industry – De praktische toepassing!

(10 juni 2021)

Schiet het al een beetje op met SMART INDUSTRY?
In 2014 moesten we aan de bak! SI ofwel Smart Industrie werd de nieuwe trend! Een trend die gestart was in Duitsland met Industrie 4.0 het jaar ervoor en dringend om een reactie vroeg aan onze kant van de grens. Maar wat is dat nou precies  en wat heb je eraan? We zijn nu 6 jaar verder. Tijd om een balans op te maken!

Voor grotere bedrijven was de stap naar SI nog wel te doen, maar vooral kleinere bedrijven met een bescheiden ontwikkelings budget was dat niet altijd vanzelfsprekend. Inmiddels heeft SI een behoorlijke groei doorgemaakt. Niet alleen in deelnemers maar ook in de wijze van aanpak en de focus, waarbij digitalisering van de industrie als kernpunt wordt benoemd. Er worden nu 8 transformaties aangegeven welke start bij SLIM produceren en uiteindelijk doorloopt tot SLIM werken waarbij de menskant weer meer centraal staat.
Lean en SI staan dicht bij elkaar of leunen wellicht zelfs op elkaar! Bij Lean gaat het om het wegnemen van verspillingen en Flow organiseren binnen de bedrijfsvoering. In de 8 transformaties komen we soortgelijke doelen tegen. Het grote verschil is wel dat SI alles in de digitale sfeer trekt daar waar Lean Manufacturing juist ook de nadruk legt op simpele en eenvoudig bruikbare middelen zoals de ouderwetse Kanban kaart die visualisatie nastreeft!
Natuurlijk is digitalisering prima toepasbaar als het aankomt op Flow. Flexibiliteit en doorstroming is immers voor elk bedrijf van belang.

Voor deze middag gaan we naar Brainport Industries Campus (BIC), dé campus van de maakindustrie. Hier worden de meest innovatieve bedrijven en instituten bij elkaar gebracht. De hele toelever keten manifesteert zich hier als één geheel. Bedrijven op Brainport Industries Campus delen hun kennis van productontwikkeling en technologie en werken nauw samen op het gebied van research en development.

We bezoeken de Field lab “Flexible Manufacturing Systems” welke gefaciliteerd wordt door TNO. De focus van dit Field lab ligt op de samenwerking tussen mens en robot als ook op AR support technologie voor assemblage processen.

Locatie:
Brainport Industries Campus
BIC 1 5657, BX Eindhoven

Agenda:
Dag programma volgt binnenkort.

Geïnteresseerd?
Meld je aan voor dit event via deze site of stuur een mail naar adi@leannetwork.nl.

 

Meer informatie en inschrijven

Voor extra inlichtingen over deze Lean Exchange Service kunt u contact opnemen met Annelies Dieperink van het secretariaat.

+31 (0)85 87 69 280

Aanmelden vanaf 15 januari

Bekijk onze andere Activiteiten

Menu