SMART Industry | De praktische toepassing!

Datum : dinsdag 26 mei 2020

Afgelopen 26 mei was het zo ver! Onze eerste webinar over Smart Industry. Hoewel we ons hadden verheugd op een bezoek aan Brainport Industries Campus in Eindhoven ofwel BIC, moesten ook wij ons programma aanpassen aan de huidige situatie. Gezien de positieve reacties smaakt dit naar meer!

Schiet het al een beetje op met dat SMART INDUSTRY?
In 2014 moesten we aan de bak! SI ofwel Smart Industrie werd de nieuwe trend! Een trend die gestart was in Duitsland met Industrie 4.0 het jaar ervoor en dringend om een reactie vroeg aan onze kant van de grens. Maar wat is dat nou precies  en wat heb je eraan? We zijn nu 6 jaar verder. Tijd om een balans op te maken samen met 2 belangrijke kennisdragers op dit gebied, IJssel technologie en TNO.

Voor deze gelegenheid hebben wij Gu van Rhijn (TNO) en Mark Peters en Jan Willem Sietsma (beiden van IJssel technologie) gevraagd uitleg te geven over de vorderingen rondom 2 specifieke fieldlabs te weten:

  • ”Advanced Manufacturing Logistics”, ofwel Fieldlab AML, waarbij we een kijkje nemen in de wereld van samenwerking in de keten en automatiseren van de interne logistieke bewegingen en
  • “Flexible Manufacturing Systems”, Fieldlab FMS. De focus ligt hier op de flexibele inrichting van maakprocessen in het algemeen en meer specifiek zowel op de samenwerking tussen mens en robot als ook op AR support technologie voor assemblage processen.

Wat is Smart Industry?
Tijdens de introductie van Mark Peters over de essentie van Smart Industry werd duidelijk dat de kern is dat je op zoek gaat naar hoe je je in de markt disruptief kunt onderscheiden gebruikmakend van nieuwe technologie. Om vervolgens de juiste combinatie van ontwikkelingen te vinden passend bij  het soort dienstverleningen of product dat wordt vervaardigd. IJssel gebruikt hiervoor een inventarisatie kaart met 18 waardeproposities. In de diverse fieldlabs zijn slimme technieken ontwikkeld om informatie stromen om te zetten naar concrete oplossingen op het gebied van product ontwikkeling, orderhandling, logistiek en de productie zelf. BIC in Eindhoven biedt bedrijven de mogelijkheid hun logistieke processen centraal te laten organiseren waardoor kosten worden bespaard. Tijdens de presentatie kwamen verschillende toepassingen voorbij waarbij bedrijven m.b.v. IJssel  deze technieken ook daadwerkelijk in de praktijk hebben gebracht.

Fieldlab Advanced Manufacturing Logistics (AML)
Dit Fieldlab werd gepresenteerd door Jan Willem Sietsma en gaf een goed inzicht in de logistieke opties die men inmiddels ter beschikking heeft. Het betreft hier ten eerste een integrale oplossing waarbij bedrijven gezamenlijk 1 systeem delen waarbij de proces orderafhandeling en vervolgens de fysieke verplaatsing van materialen naar de verschillende werkplekken bij de diverse bedrijven, centraal wordt georganiseerd en vergaand geautomatiseerd. Een praktijk die in de BIC wordt toegepast. De uitdagingen hier liggen natuurlijk op het gebied van systemen die met elkaar moeten kunnen “praten” in de cloud en de gezamenlijke investeringen die men moet doen voor de gebruikte transport middelen zoals de AGV’s. Ten tweede zou in een later stadium ook vanuit de cloud de aansturing van robots zelfs mogelijk zijn, hoewel dit laatste nu nog niet operationeel wordt toegepast.

Fieldlab “Flexible Manufacturing Systems” (FMS)
Fieldlab FMS, gepresenteerd door Gu van Rhijn, betreft de werkplek-inrichting zelf waarbij de interactie tussen mens en robot centraal staat. Flexibele werkplekken waarbij foutloos, veilig, gezond en met een korte doorlooptijd gewerkt kan worden. In dit fieldlab staan naast mens robot samenwerking ook de thema’s flexibele handling, bin picking en zelflerende assemblage centraal. TNO heeft hiervoor verschillende werkplekken ingericht op de BIC maar ook op locatie bij meerdere bedrijven. Op de BIC werken de robots (cobots geheten) tussen de medewerkers gewoon mee en worden daar met name gebruikt voor de repeterende werkzaamheden en/of de aan- en afvoer van producten. Hier ligt met name de uitdaging op het flexibel wisselen van producten om kleine series te kunnen maken. Om kans op fouten bij medewerkers te reduceren onderzoekt TNO ook 5 verschillende technieken waarin AR (Augmented reality) een rol speelt. De 5 technieken variëren van digitale werkinstructies tot en met Smart glass mixed reality brillen. De assemblage werkplekken waarbij d.m.v. projectie zowel pick by light als geprojecteerde instructies stapsgewijs worden getoond, worden al her en der in de praktijk toegepast. TNO nodigt bedrijven uit om haar testopstellingen (van TNO) te gebruiken bij zowel de BIC als op eigen locatie. Daarin wordt gelijk een studie meegenomen waarbij de productiviteit, kwaliteit en de belasting wordt gemeten tussen de oude en de nieuwe situatie.

Deel 2 vragen & ervaringen delen
In deel 2 van dit SI event konden de deelnemers vragen stellen over de toepassings-mogelijkheden binnen het eigen bedrijf. Hierbij werd gebruikt gemaakt van de Smart Industry Opportunity kaart om de kansen in beeld te brengen. Ook kwamen vragen aan bod over de kosten, baten en werknemers ervaringen bij de aanschaf van AR apparatuur. De costing en cost allocation rondom het Fieldlab AML blijkt ook nog een aandachtpunt te zijn daar waar het om de gebruikte transport middelen gaat. Opvallend was de vraagstelling over de taak autonomie waarbij de identiteit, afwisseling en uitdaging van de medewerker zelf centraal staat. Industry 4.0 v.s. Operator 4.0!

Conclusie:
We kunnen gerust concluderen dat er veel is gebeurd in de afgelopen 6 jaar binnen het SI programma. De ontwikkelingen van systemen en technieken maken het inmiddels mogelijk dat ook MKB bedrijven hier concreet mee aan de slag kunnen gaan tegen aanvaardbare investeringen. Het SI programma gaat invloed krijgen op de manier van werken bij zowel de order intake, de logistieke processen en binnen de productie/ assemblage. Kleine ordergroottes, snel kunnen leveren en foutloos produceren zijn hierbij de key woorden. Het SI programma is echter ook zeker nog niet uitgekristalliseerd. Technische uitdagingen zoals de communicatie met de cloud vanuit de verschillende processen maar ook organisatorische uitdagingen zoals kosten verdeling bij het AML fieldlab blijken nog weerbarstig.

De response
Het LMN LES event Smart Industry bleek na afloop zeer goed te zijn ontvangen door alle deelnemers. De informatie dichtheid was weliswaar hoog maar het gaf een goede inkijk in de mogelijkheden die het programma momenteel biedt, wat er tot op heden is bereikt en vooral wat we nog kunnen verwachten.

Een kort video verslag van dit webinar vind je hieronder. Leden hebben toegang tot het hele on-line video verslag. Vraag hier de link aan mocht je deze nog niet hebben ontvangen. Wil je aanvullende informatie of heb je vragen over dit event aan IJssel technologie, TNO of aan ons? Laat ons dat weten.

Ontvangen reacties n.a.v. het event:

“Positief over het webinar! Interessante thema’s waardevolle kennisdeling. Gastsprekers waren goed verstaanbaar. Opmerking graag 1 link en de mogelijkheid tijdens de sessie vragen te stellen via een chatservice bijvoorbeeld.”

Ronald van Rijssen, Team leider manufactering engineer, Zehnder Zwolle

“Ik vond het een goed evenement. De presentaties waren goed. Van sommige onderwerpen zou ik nog wel een verdiepingsslag willen hebben, maar dat kon nu niet omdat het evenement in de breedte-van-het onderwerp was opgezet. Maar je zou de onderwerpen ook nog een keer apart kunnen behandelen.
Ik denk dat het een mooie aanvulling is op jullie programma, noemt het maar een soort masterclasses. Het geeft een andere verdiepingsslag als de “schoolreisjes” oneerbiedig gezegd.”

Anthonie Meijerink, Lean coördinator, VMI Epe

“Zeer positief over het webinar: techniek werkte goed qua geluid, camera. Waardevolle informatie en kennis gedeeld door de gastsprekers! Voor herhaling vatbaar maar dan 1 sessie 1 link. Voorstel Round Tables nieuwe stijl:
*visualiseren van het thema door info over de RT voorafgaand via een webinar te delen zodat men vragen kan voorbereiden.
* Plenaire terugkoppeling doen op locatie bij het RT bedrijf”

Hendrik de Wilde, Managing director production, Zehnder Zwolle

Meer informatie en inschrijven

Deze Go & See heeft reeds plaatsgevonden. Bekijk hier onze andere activiteiten van LMN.

+31 (0)85 87 69 280

Bekijk onze andere Activiteiten