Round Table Ten Cate Protective Fabrics

Datum : woensdag 20 maart 2024

Het toetsen van elkaars Continuous Improvement (CI) programma’s en het uitwisselen van praktische tips is een primaire pijler binnen ons netwerk. Ditmaal nodigt TenCate Protective fabrics de leden van LMN uit om mee te kijken in dit schitterende bedrijf met een zeer rijke historie.

Over het bedrijf
TenCate Protective Fabrics is een toonaangevende wereldwijde producent van beschermende weefsels. Zij ontwerpen, ontwikkelen en produceren een breed scala aan producten die zijn ontworpen om te voldoen aan de voortdurend veranderende behoeften van werknemers in de industrie en zorgsector maar ook voor brandweerlieden, militairen en politiepersoneel. Door de jaren heen is TenCate Protective Fabrics de drijvende kracht geweest voor verandering en innovatie in deze gevarieerde toepassingen waar professionals de hoogste normen voor veiligheid eisen. Het continu verbeteren van de processen, kwaliteit en doorlooptijden van de producten zit in de genen van de Operations afdeling! Meer over het bedrijf vind je in bijgaande link: https://insights.tencatefabrics.com/nl

Aanleiding
Het semi continue proces kent de gebruikelijke uitdagingen waarbij proces uitval een zeer belangrijke factor is. Hierbij spelen verschillende factoren een rol zoals het opstarten bij een batchwissel of een korte storing maar ook de variatie in de natuurlijke grondstoffen zelf en natuurlijk de vakbekwaamheid van de medewerkers. Het continu verbeteren is verankerd in het operational exellence programma. Hoewel op deze gebieden reeds veel is aangepakt en verbeterd wil TenCate een volgende stap gaan zetten om dit op een hoger plan te krijgen. LMN leden worden uitgenodigd hun visie te delen in de volgende workshops.

Workshops thema’s

Thema 1: Kennisprogramma opleiding en instrueren operators
TenCate kent lange dienstverbanden met veel ervaringskennis. De vraag hierbij is hoe de kennis van de experts kan worden overgedragen? In 2018 is men begonnen deze in kaart te brengen m.b.v. Elicit Online. Dit zijn interactieve sessies met operators, technologen, kwaliteitsmedewerkers olv een kennisanalist. Deze kennis is vertaald in een online tool en beschikbaar gesteld om tijdens het werk te kunnen raadplegen. Dit is een visuele opleidingstool geworden die uiterst bruikbaar is vanwege de focus op de essentie. De volgende stap is de verdere ontwikkeling van de werkinstructies. Deze zijn momenteel veelal tekstueel opgebouwd. TenCate zoekt naar nieuwe methoden om doeltreffender informatie beschikbaar te stellen en wil graag met LMN deelnemers sparren over “best practices” m.b.t. opleidingsstrategieën en instructie methoden.

Thema 2: Root cause analyse voor keus/scrap uit productie
Binnen TenCate worden 2 stromen onderscheiden voor het oplossen van problemen. In een wekelijkse analyse van keus/uitval en rework probeert men terug te gaan in het proces en uit te vinden waardoor het mis heeft kunnen gaan. M.b.v. orderdocumentatie, stalenmateriaal en overleg tussen teamleider, QC en operators wordt dan getracht de root cause te achterhalen
Daarnaast worden cijfers omtrent keus/uitval en rework verzameld en getotaliseerd om te zien of er terugkomende oorzaken zijn. In deze gevallen wordt er een workflow gestart om middels een projectteam, projectbrief en een projectplanning te komen tot een duurzame oplossing (onderdeel van operational exellence).
In deze workshop nodigen we iedereen uit welke “best practices” methoden te delen m.b.t. root cause analyse die het best aansluit bij dit type proces.

Thema 3: Dagelijkse aansturing (daily management) in productie en overdracht operators
Binnen TenCate vindt een verdere professionalisering plaats op het gebied van daily management en overdracht operators. Deze zijn uitgesplitst in 2 aandachtsgebieden.

  • Daily management/pitstop:
    Basis hierbij is de overdracht tussen de teamleiders waarbij Veiligheid, Kwaliteit, Performance en Techniek worden besproken. Accent hierbij ligt op correctieve /      afgehandelde bijzonderheden, preventieve zaken en zaken welke geëscaleerd moeten worden voor ondersteuning door specialisten. Deze pitstop vindt dagelijks      plaats waarbij alle disciplines en afdelingsleiders zijn betrokken.
  • Operator overdracht:
    Deze overdracht vindt plaats op de werkvloer, middels een overdrachtsbord en gezamenlijke ronde door het werkgebied. Dit wordt momenteel verder ontwikkeld. De overdracht gebeurd deels mondeling en deels volgens een vaste structuur op het bord. In deze ronde worden de bijzonderheden besproken en bepaald welke zaken er geëscaleerd moeten worden naar de pitstop.
    Bij dit thema wil TenCate graag ervaringen delen met overdracht-, overlegstructuren en escalatiemodellen en succesvoorbeelden delen.

Thema 4: OEE als tool voor dagelijkse aansturing en procesverbetering
Binnen TenCate is men in 2019 gestart met het monitoren van de OEE per machine. Deze wordt live getoond op schermen in de fabriek waardoor teamleiders direct stagnaties kunnen signaleren. Daarnaast worden er ook week en maandrapportages gegenereerd die weer wordt gebruikt als verbetertool. Nu worden de top 3 grootste storingen geïdentificeerd waarna een workflow kan worden gestart met een projectteam om de root cause weg te nemen. TenCate is tevreden over de functionaliteit en het gebruik van deze tool maar wil graag sparren over ervaringen elders en verdere optimalisatie mogelijkheden.

Agenda
11.45 uur Ontvangst incl. koffie/thee belegde broodjes
12.30 uur Aanvang Round Table door LMN
12.40 uur Introductie bedrijf door Mark Oude Aarninkhof, Operations manager TenCate
13.00 uur Lean programma en activiteiten TenCate
13.30 uur Groepen opsplitsen en fabriek bezoeken
14.30 uur Korte pauze
14.45 uur Thema uitleg groepen en discussie per groep
16.00 uur Stellingen poneren en afstemmen
16.30 uur Plenaire terugkoppeling
17.15 uur Gelegenheid tot netwerken o.g.v. hapje + drankje
18.00 uur Afsluiting

Locatie:
TenCate Protect bv
G. van der Muelenweg 2
Nijverdal

Aanmelden?
Dit event staat open voor leden van LMN.

Per lid houden wij rekening met 3 deelnemers per bedrijf. Mocht je meer medewerkers willen meebrengen zet deze dan op de reserve lijst. We laten dan uiterlijk een week vooraf weten of er voldoende plek is. Aanmelden voor dit event kan vanaf heden. Let wel, veiligheidsschoenen, gehoorbescherming en veiligheidsbrillen zijn verplicht!

Graag nodigen wij onze leden uit om gratis deel te nemen aan deze bijeenkomst welke in Nijverdal zal plaatsvinden.

Inschrijven kan via deze site of stuur een mail naar adi@leannetwork.nl.

Meer informatie en inschrijven

Voor extra inlichtingen over deze Round Table Sessie kunt u contact opnemen met Annelies Dieperink van het secretariaat.

+31 (0)85 87 69 280

Aanmelden vanaf 1 januari

Bekijk onze andere Activiteiten