Round Table Philips Drachten

Datum : vrijdag 18 november 2016

Op 18 november organiseerde het Lean Management Network (LMN) bij Philips Drachten haar derde Round Table van dit jaar. Bij deze zeer leerzame bijeenkomst waren 49 leden aanwezig. Na een gezamenlijke lunch werden de deelnemers welkom geheten door Rogier Venteville van het LMN. Vervolgens verzorgde het gastbedrijf een informatieve presentatie over Philips en Lean Excellence. Later in de middag werd door de deelnemers in zes groepen gediscussieerd over thema’s die vooraf door Philips Drachten waren benoemd. Na afloop van deze themasessies gaf iedere groep een korte feedback aan alle gasten. Hierbij was ook de directie van het gastbedrijf aanwezig.

 

Consumentgerichte producten

Philips Drachten ontwikkelt hoogwaardige innovatieve en consumentgerichte producten voor een wereldwijde markt. Denk hierbij aan Senseo-koffiezetapparaten, Ladyshaves en stofzuigers. Ook is het bedrijf sinds 1950 hét ontwikkel- en productiecentrum van Philips Shavers. Bij Philips Drachten heeft meer dan tweeduizend medewerkers van vijfendertig verschillende nationaliteiten. Daarmee is Philips Drachten een van de grootste ontwikkel- en productiecentra van Philips in Europa.

Voortdurend blijven leren

Eind 2008 is Philips Drachten gestart met het programma Lean Excellence. Dit programma is gebaseerd op de principes van Lean Management en de filosofie van continu verbeteren. Bij continu verbeteren hoort ook dat je als organisatie voortdurend wilt blijven leren. Daarom waren de leden van het LMN van harte welkom om het Lean Excellence programma in Operations te komen bekijken. Philips Drachten was benieuwd naar hun frisse blik.

Round Table

In zijn korte welkomstwoord vertelde Rogier Venteville dat het LMN ondertussen is doorgegroeid naar zestig bedrijven. Daarnaast kondigde hij aan dat het LMN per 1 januari 2017 naar Woerden zal verhuizen. Op die manier wordt een breder platform gecreëerd voor technologische industrie.

Hierna verzorgden Jaap van Ham en Klazina van Gijssel van Philips Drachten een introductie over het Lean Excellence programma, waar zij samen verantwoordelijk voor zijn. Zij vertelden dat Philips de intentie heeft om wereldwijd te groeien van twee miljard naar drie miljard gebruikers van hun producten. Dit is alleen te door zeer hoge procesinnovatie te bereiken. En daarvoor is een koppeling tussen Lean en Smart Indrustrie noodzakelijk. Bij Philips Drachten zijn procesoptimalisatie en Lean een-op-een geïntegreerd. Dat is niet altijd eenvoudig gebleken. Na een goede start in 2009 was er in 2014 zelfs een terugval. Nu is de organisatie weer op de goede weg. Er worden regelmatig Kaizen events gehouden en ongeveer 35% van de uren wordt besteed aan procesverbetering. Dat levert een gemiddelde inbreng voor verbeterideeën op van 1,4 verbeteridee per persoon per maand.

De workshops

Tijdens de workshops konden de leden brainstormen over vier thema’s die vooraf door Philips Drachten benoemd waren. Deze thema’s spelen een cruciale rol in de koppeling tussen procesoptimalisatie en Lean. De thema’s:

  1. De vier key Lean principes in fabriek en kantooromgeving:
  2. 6S,
  3. Standaardwerk,
  4. Kaizen,
  5. Communicatie cel en communicatie cel meeting.
  6. TPM Philips Drachten. Een workshop voor deelnemers die al langer met Lean werken en toe zijn aan een volgende stap.
  7. Smart Industry 4.0.
  8. Kanban. Een workshop aan de hand van een presentatie en een game.

De dag werd begeleid door ruim twintig mensen van Philips Drachten. Voor een optimale interactie zijn zes groepen gemaakt die elk met hun eigen thema aan de slag zijn gegaan. Na afloop van de sessies heeft ieder team een korte feedback gegeven van hun bevindingen. Hierbij was ook de directie van Philips Drachten aanwezig.

Afsluitend

Aan het eind van de leerzame middag bood Rogier Venteville de begeleiders van Philips Drachten namens het LMN een cadeautje aan. Ook bedankte hij het bedrijf uitvoerig voor de gastvrijheid en de openhartigheid waarmee informatie is gedeeld. Voor 2017 staan vier bedrijfsbezoeken in de planning, onder andere bij Rademakers, Frijado en Luxaflex. Tijdens de gezellige afsluitende borrel liet ook Sinterklaas zijn gezicht nog even zien.

Meer informatie en inschrijven

Deze Round Table Sessie heeft reeds plaatsgevonden. Bekijk hier onze andere activiteiten van LMN.

+31 (0)85 87 69 280

Bekijk onze andere Activiteiten