Round Table Koninklijke Ahrend

Datum : vrijdag 29 januari 2016

Round Table Koninklijke Ahrend

Het LMN organiseerde een Round Table bij Koninklijke Ahrend. Koninklijke Ahrend had workshops georganiseerd waar in groepen gediscussieerd kon worden rond 4 thema’s. De uitkomsten van deze workshops werden aan het eind van de dag enthousiast gedeeld met alle deelnemers.

‘Zeer leerzame bijeenkomst’
Op 29 januari was de Round Table bijeenkomst bij Koninklijke Ahrend in Sint Oedenrode. Met 46 deelnemers kende de bijeenkomst bij deze kantoormeubelfabrikant een uitstekende opkomst. Na een zeer informatieve algemene uitleg en een rondleiding door de fabriek werd door de deelnemers in groepen gediscussieerd over vier thema’s die vooraf door Koninklijke Ahrend waren geformuleerd. De uitkomsten van deze workshops werden aan het eind van de dag enthousiast gedeeld met alle deelnemers. Hierbij was ook de directie van Koninklijke Ahrend aanwezig.

Typisch Brabantse ontvangst
Ahrend ontving ons in het prachtig verbouwde nieuwe hoofdkantoor in Sint-Oedenrode. Lisette Coolen, Programmamanager Process Improvements bij Ahrend, was verantwoordelijk voor de organisatie van de bijeenkomst. Het was een van haar laatste wapenfeiten zo vlak voor haar zwangerschapsverlof. Samen met zeven collega’s (waaronder de productiedirecteur) zorgde Lisette voor een tot in de puntjes verzorgde, gastvrije en gezellige ontvangst. Typisch Brabants dus. Die begon met een boeiende rondleiding door de fabriek die een inspirerend kijkje bood in de keuken van Ahrend. Daarna stonden vier workshops op het programma waarvoor de deelnemers zich vooraf konden aanmelden.

Kijkje in de keuken
Onder de deelnemers aan deze Round Table waren veel Lean-minded bedrijven, waaronder Auping, Vander Lande, Gea Refrigeration, VDL-ETG en Luxaflex. Tijdens de rondleiding zagen zij dat er ondanks de gedateerde fabriek veel bereikt is met Lean. Onder andere door de Ahrend-medewerkers die op de werkvloer zelf vol enthousiasme vertellen over hun Lean-inbreng. Het Lean Team van Ahrend heeft ingezet op visualisatie en op flow. De resultaten daarvan waren al goed zichtbaar, maar tegelijkertijd dienden zich ook de volgende uitdagingen aan. Daarover werd gebrainstormd tijdens de workshops.

De workshops
Voor de workshops had gastheer Ahrend vier probleemstellingen geformuleerd waar zij in de dagelijkse operatie mee te maken hebben. Aan de deelnemers de vraag om hierover mee te denken. Alle thema’s hadden een duidelijke link met Lean. De onderwerpen van de workshops in het kort:

Potenassemblage in takt
De potenproductie in assemblage is door Ahrend onlangs omgebouwd van een dag/batch-productie naar een flowproductie met bijbehorende takttijd. Ahrend is nog vol in ontwikkeling om verdere verbeterstappen en standaardisaties van dit proces door te voeren. De deelnemers aan deze workshop kregen de vraag om mee te denken over mogelijke concrete en direct toepasbare verbeteringen.

Kwaliteit van onderdelen is key
Elk defect dat pas op de werkvloer gesignaleerd wordt is een verstoring in de operatie. Kwaliteit van onderdelen is essentieel voor een stabiele productie. Hoe goed Ahrend er ook voor zorgt dat defecten niet de vloer op komen, toch is dit niet in alle gevallen te voorkomen. Op dit moment is een behoorlijke administratieve afhandeling nodig om afkeur binnen productie af te handelen. Voor de deelnemers van deze workshop de vraag hoe dit proces simpel en visueel te maken is met een goed escalatiesysteem.

Kanban/pull visueel op de vloer: hoe combineer je visuele aansturing met de informatie die een ERP pakket geeft?
In de ontwikkeling van haar Lean-organisatie ziet Ahrend een omslag van traditionele pushproductie naar steeds meer productie op basis van pullaansturing in de vorm van kanban/supermarkten. Deze visuele sturing vraagt om een andere discipline van de productiemedewerkers en -planners. Bovendien kunnen niet alle producten op basis van pull ingericht worden en zal een deel specifiek aangestuurd moeten worden. Deze situatie leidt tot het zoeken naar consensus tussen de Lean-denkers die uitgaan van een puur visuele aansturing met hooguit een noodzakelijke koppeling met het ERP-systeem, en de productieplanning die een pullsysteem toejuichen mits dat gecontroleerd wordt door de parameters van het ERP-pakket. Ook binnen Ahrend is deze discussie gaande. De deelnemers aan deze workshop werden uitgedaagd om een advies te doen over de inrichting van een specifiek gekozen productpakket dat zich (deels) leent voor een aansturing op basis van pull.

Waar stopt het continu verbeterprogramma en begint het operationeel management?
Het middle management is voor Ahrend key in de borging van het continu verbeteren in de operationele organisatie. Deze groep mensen heeft de afgelopen tijd een behoorlijke ommezwaai gemaakt. Er wordt in de continu-verbeter-organisatie veel meer van hen verwacht. Zowel in een ondersteunende rol richting de werkvloer als in het vormgeven en uitvoeren van grote verbeterslagen om te komen tot een proces met zo min mogelijk verspillingen. Tot nu toe is dit met ondersteuning vanuit het Lean Team geweest, maar aan het eind van dit jaar zal deze groep het zonder deze ondersteuning moeten doen. In deze workshop kregen de medewerkers de vraag hoe je ervoor kunt zorgen dat continu verbeteren doorgaat als de specifieke ondersteuning wegvalt.

Bruikbare feedback voor Ahrend
Na afloop van de workshops gaven de vier groepen enthousiast hun feedback aan de overige deelnemers. Ook de directie van Koninklijke Ahrend was hierbij aanwezig. Het officiële programma werd door programmamanager LMN Rogier Venteville afgesloten met een kort dankwoord en een presentje voor de gastheren en –dame. Tijdens de aansluitende borrel was er voor de leden volop tijd om bij te praten. De algemene reactie van de deelnemers was dat het een zeer informatieve bijeenkomst was waar veel gezien en geleerd is.

Meer informatie en inschrijven

Deze Round Table Sessie heeft reeds plaatsgevonden. Bekijk hier onze andere activiteiten van LMN.

+31 (0)85 87 69 280

Bekijk onze andere Activiteiten