Round Table Fri-Jado

Datum : woensdag 27 september 2017

Verslag Round Table Lean Management Network  – Fri-Jado
Onder het motto ‘halen en brengen’ namen maar liefst 60 leden deel aan de LMN Round Table op 27 september bij: Fri-Jado; Food Experience Technology www.frijado.com
Van Fri-Jado had Jim Houmes Manager Operations en zijn team een zestal workshops voorbereid aan de leden van het Lean Management Network. Actuele thema’s waarbij de Lean Specialisten uitgedaagd werden mee te discussiëren over de huidige status en de potentiële verbetermogelijkheden.
Fri-Jado is wereldwijd actief in de markten van foodretail, foodservice en non-food retail sector. Als ontwikkelaar en producent van foodservice apparaten exporteert het naar meer dan 70 landen wereldwijd.
Aanleiding
De dag werd gestart met een uitgebreide bedrijfspresentatie waarin het fundament van de organisatie werd toegelicht; namelijk het streven naar excellentie op basis van continue innovatie en toepassing van nieuwe technologie en onderscheidende dienstverlening.
Total cost of ownership en het ontzorgen van de klant zijn steeds terugkerende en doorslaggevende elementen van Fri-Jado’s marktbenadering.  De organisatie kenmerkt zich door grote klantgedrevenheid, een hoge inzet en intensieve betrokkenheid van alle medewerkers.
Aan de hand van een zestal workshops met uiteenlopende thema’s had Fri-Jado de vraag om mee te denken en te sparren.  Tijdens de plenaire terugkoppeling werden de bevindingen gedeeld met het gastbedrijf. In 6 groepen werd er gebrainstormd over de thema’s:
1) Thema: Doorvoeren van veranderingen
Fri-Jado heeft een goede mix van medewerkers die langer bij de organisatie werkzaam zijn en de  jonge schoolverlaters. Met zo’n team is het heel belangrijk om de transformatie zo in te zetten dat bestaande werkpatronen losgelaten worden en dat men denkt buiten de bekende patronen maar dat er wel oog gehouden wordt voor de juiste stappen in de processen.
2) Thema: Inzet van uitzendkrachten (op de assemblageafdelingen)
Etten-Leur is een regio met een lage werkloosheid. Het is moeilijk flexibel personeel te werven die zich kwalificeren voor de werkzaamheden. Personeel met de juiste mentaliteit en de benodigde vakkennis, hoe vind je die? Fri-Jado heeft flexibel personeel nodig voor verschillende afdelingen binnen de productie. Hoe gaan andere bedrijven hiermee om?
3) Thema: Flexibiliteit halffabricaat afdelingen
Binnen Fri-Jado bestaan eigenlijk twee ontkoppelde bedrijven:
1)de Assemblagelijnen
2) de Halffabricaat (plaatwerkerij) afdelingen
De halffabricaat afdelingen wordt gepland door middel van oneindige capaciteit. Hierbij is een beperkte planningshorizon omdat binnen twee dagen oneindig veel werk kan worden ingelegd/aangevraagd waarbij een doorlooptijd wordt gehanteerd van 1 week. Hoe behoud je je flexibiliteit?
4) Thema: Assembleren volgens werkinstructies
In de assemblagelijn van de rotisserie worden meer dan honderd verschillende varianten geproduceerd in one-piece flow. Het toestel is opgebouwd uit modules waarbij van iedere module een werkinstructie voorhanden is. Wijzigingen en revisiebeheer worden online bijgehouden in het systeem waardoor assembleren aan de hand van de werkinstructie foutloos produceren in de hand zou moeten werken. Maar het daadwerkelijk inzetten van het gereviseerde plaatwerk loopt niet altijd synchroon met het tijdstip waarop de instructie is gereviseerd. Uitdaging is om te voorkomen dat mensen denken de systemen wel te kennen waardoor fouten kunnen voorkomen.
5) Thema: Theorie versus praktijk ervaring
Tijdens het voorbereidingsproces worden op het engineeringsbureau besluiten genomen die in de praktijk anders worden ervaren. De uitvoerende medewerkers hebben veelal een ruime praktijkervaring voorzien van de (mogelijke) bedrijfsblindheid terwijl steeds vaker de engineers jonge schoolverlaters zijn. Tevens zorgt de wettelijke veiligheidsnormen ervoor dat de kloof tussen engineering en productie niet gedicht wordt. Fri-Jado was benieuwd hoe andere bedrijven hiermee omgaan.
6) Thema: Waste Wall
In elk proces zitten verspillingen. Met een camera en in kleine groepjes een afdeling bezoeken om foto’s te maken van verspillingen die daar worden geconstateerd. Hierbij wordt verwacht dat de deelnemers de feedback op een positief stimulerende wijze aan de betreffende afdeling terugkoppelen.
Best Practice
Alle thema’s mochten rekenen op een prima bezetting ook vanuit Fri-jado zelf. Zo’n 17 interne begeleiders, hoofdzakelijk teamleiders, gingen de discussie aan met alle genodigden die voor de gelegenheid per thema waren opgedeeld. Hierdoor kwam de kreet “Best Practice” wel zeer goed tot z’n recht. Alle verzamelde informatie zal in de aankomende tijd door Fri-Jado verwerkt worden bij de update van hun Lean programma.
Impressie van de dag
Het LMN en Fri-Jado kunnen terugkijken op een geslaagde dag. Aan het motto van de dag ‘halen en brengen” van informatie- en kennis delen, kwamen beide partijen goed aan hun trekken. De bekende Brabantse gastvrijheid hebben we in levenden lijve mogen ervaren waarbij de fameuze worstenbroodjes een onderdeel waren. Het Lean Management wil dan ook Fri-Jado en met name de heer Jim Houmes en zijn team hartelijk bedanken voor de organisatie en het faciliteren van deze Round Table!

Meer informatie en inschrijven

Deze Round Table Sessie heeft reeds plaatsgevonden. Bekijk hier onze andere activiteiten van LMN.

+31 (0)85 87 69 280

Bekijk onze andere Activiteiten