Op 17 juni organiseerde het Lean Management Network bij het bedrijf Andritz Separation in Gouda de tweede Round Table van dit jaar. In totaal namen 39 mensen deel aan deze zeer informatieve bijeenkomst. Na een korte introductie en een beschrijving van de uitdagingen waar het bedrijf op Lean-gebied mee te maken heeft, volgde na de lunch een rondleiding door de fabriek. Daarbij werden onderweg korte presentaties over de verbeteringen gegeven. Later in de middag werd door de deelnemers in groepen gediscussieerd over drie thema’s die vooraf door Andritz waren geformuleerd. De drie groepen gaven na afloop enthousiast hun nuttige feedback aan Andritz Separation.

Andritz Gouda. FOTO DE BEELDREDACTEUR / MARCO DE SWART

Andritz Gouda. FOTO DE BEELDREDACTEUR / MARCO DE SWART

Wereldspeler van formaat

Andritz Separation is een sterke speler in de markt van thermische processen. Met zijn producten bedient het bedrijf een brede markt in de chemische, voedsel- en milieu-industrie. Vanuit de fabriek in Waddinxveen ontwerpt, installeert en onderhoudt het bedrijf wereldwijd producten voor zijn klanten. Daarbij mogen ze grote spelers als Nestlé tot hun vaste klanten rekenen. De productie is gedeeltelijk geoutsourcet. Geografische afzetgebieden, importheffingen en kosten hebben een rol gespeeld bij deze keuze. Andritz Separation is onderdeel van de internationaal opererende Andritz Group. Met ruim 24.500 werknemers in meer dan 250 landen is Andritz een wereldspeler van formaat.

Van ETO naar CTO

Dankzij de unieke kennis en het uitgekiende ontwerp Andritz Separation heeft een vooraanstaande positie verworven bij A-merkproducenten van onder andere babyvoeding. Toch wordt de druk om sneller en goedkoper te kunnen leveren groter en ook vragen de groeiambities van het bedrijf om meer flexibiliteit. Van huis uit is Andritz een typisch Engineering-To-Order bedrijf (ETO). De grote uitdaging is om alle betrokkenen om te krijgen naar Configure-To-Order (CTO).

Workshops

Gastheer Andritz had rondom bovenstaande uitdagingen drie probleemgebieden geformuleerd waar de deelnemers van de Round Table hun tanden in mochten zetten. In drie workshops werd in groepjes open gediscussieerd over de bereikte status en de potentiële verbetermogelijkheden. De onderwerpen van de workshops:

Rol aansluitende afdelingen

De veranderingen voor het hoofdproces zijn in gang gezet. CTO en TAKT worden nu uitgerold bij Andritz en de eerste resultaten worden zichtbaar. Daarbij is het van cruciaal belang dat ook de afdelingen hun rol gaan spelen. In deze workshop werd gediscussieerd over de vraag hoe je ervoor kunt zorgen dat ondersteunende afdelingen aansluiting krijgen en houden bij het veranderende hoofdproces.

Globale Lean Roadmap

Om van de transformatie naar Lean-organisatie een succes te maken is de bereidheid tot veranderingen samen met het loslaten van bestaande werkpatronen en het denken buiten de bekende kaders essentieel. Hierbij spelen de houding en de cultuur van het bedrijf een grote rol. Andritz vraagt zich af of een globale ‘Roadmap’ zou kunnen helpen bij het bereiken van de gestelde doelen.

Betrokkenheid van het middle management

Het werken in Flows brengt met zich mee dat iedere werknemer flexibel ingezet moet kunnen worden. Het uiteindelijke doel is dat de organisatie proactief gaat handelen door processen te standaardiseren en Continuous Improvement (CI) mogelijk te maken. Vooral voor het middenkader is dit een grote omslag omdat hun direct leidinggevende taken gereduceerd worden en van hen een constructievere rol wordt verwacht. Andritz stelt in deze workshop de vraag hoe je het middle management betrokken houdt bij alle veranderingen.

Andritz Gouda. FOTO DE BEELDREDACTEUR / MARCO DE SWART

Andritz Gouda. FOTO DE BEELDREDACTEUR / MARCO DE SWART

Leerzame bijeenkomst

Tijdens de workshops hebben de deelnemers hun ervaringen gedeeld en constructief gediscussieerd over de verschillende thema’s. De feedback deelden ze na afloop enthousiast met de mensen van Andritz. Het officiële gedeelte werd door programmamanager LMN Rogier Venteville afgesloten met een korte evaluatie en een presentje voor de gastheren. De aansluitende borrel werd door de deelnemers gebruikt om contacten te leggen en verder te praten over specifieke vragen. Ook werden hier en daar onderlinge bezoeken gepland. De reacties van de deelnemers waren ook dit keer weer enthousiast: ‘Leerzame bijeenkomst!’. ‘Weer veel nieuwe ideeën opgedaan’. ‘Ik kijk uit naar de volgende sessie!’