Raad van de Toekomst

Datum : vrijdag 14 juli 2023

Op het gebied van proces optimalisatie valt genoeg te beleven. Nieuwe ontwikkelingen en ideeën staan centraal in deze groep.

Waar Lean in de jaren 80 in Nederland alleen nog stond voor Just-in-Time werken en leveren, kennen we Lean nu als een veel breder instrument dat staat proces optimalisatie. Afhankelijk van je eigen achtergrond worden technieken als Scrum, Six-Sigma, TWI en QRM nu vaak gezien als mogelijke Lean gereedschappen die afhankelijk van de situatie kunnen worden ingezet. Maar natuurlijk zijn we daarmee nog lang niet klaar.

Nieuwe instroom van jonge mensen brengt nieuwe ideeën. LMN neemt daarom het initiatief om een platform te creëren waarin deze nieuwe technieken voor de technologische industrie aan de orde komen. Een aantal lidbedrijven heeft aangegeven hier een bijdrage in te willen leveren en zodoende jong talent de ruimte te geven. De plannen worden gemaakt en een eerste bijeenkomst verwachten we rond juni te kunnen organiseren.

Wil je mee doen of heb je ideeën voor dit platform, laat ons dit weten en neem contact op met Annelies Dieperink via adi@leannetwork.nl.

Meer informatie en inschrijven

Voor extra inlichtingen over deze Platform kunt u contact opnemen met Annelies Dieperink van het secretariaat.

+31 (0)85 87 69 280

Aanmelden vanaf

Bekijk onze andere Activiteiten