Lean Oriëntatie

De aandacht vanuit productiebedrijven voor Lean Manufacturing blijft groeien. De spectaculaire resultaten die ermee geboekt worden spreken vele ondernemers aan. Maar wat is nu eigenlijk Lean Manufacturing en hoe worden hier resultaten mee bereikt? In deze inloopsessie kunt u kennismaken met de Lean manufacturing techniek, de toepassingsgebieden en de beperkingen. Aan de hand van enkele voorbeelden wordt getoond wat er met Lean Manufacturing kan worden bereikt. Met deze informatie bent u beter in staat om gedegen keuzes te maken voor het al of niet invoeren van Lean Manufacturing. De sessie is bedoeld voor directie en management die zich oriënteren op Lean Manufacturing. Data volgen spoedig.