Lean Interactive Services (LIS) SCRUM bij VMI

Agile en scrum in de mechatronica.

Organisaties moeten op alle fronten vooruit. Niet alleen worden de klanteisen hoger maar verwachten zij tevens een kortere time to market van nieuwe producten. Ook zien we een nijpend tekort aan personeel ontstaan, waardoor mensen bewuster kiezen voor een functie waarin zij zich kunnen ontplooien en / of organisatievormen waar producten of diensten in gezamenlijkheid worden gerealiseerd. Hoe gaan bedrijven hiermee om en welke mogelijkheden bieden de Agile filosofie en de Scrum project methodologie?

Scrum  toepassing bij project management en engineering

Producten ontwikkelen is een ding, maar is het eindresultaat echt datgene wat de klant bedoelde? Zijn de diensten of producten realiseerbaar en voldoen ze aan de huidige sociale en economische eisen?

Praten we over een tastbaar product dan zien we dat de druk op product management en development- / engineeringsafdelingen alleen maar toeneemt. Zij zijn immers de groep die samen met de klant in belangrijke mate bepalen of het beoogde eindresultaat ook daadwerkelijk aan de genoemde eisen kan voldoen. Daar waar een refit van een product in de regel nog wel soepel verloopt is de ontwikkeling van nieuwe producten voor wellicht nieuwe markten een heel andere uitdaging.

                                                                             

VMI, die al jarenlang trouw lid is van LMN, is een mooi voorbeeld bedrijf. Enige tijd terug zijn zij gestart met het toepassen van Agile en Scrum binnen Product Management en Development. De uitdagingen zijn groot daar men concurreert met grote spelers in de wereldwijde markt. Daar zij reeds jaren actief zijn op het gebied van Lean Management hebben ze veel ervaring opgedaan op het snijvlak van deze beide technieken.

Om Scrum in een breder persceptief te kunnen aanschouwen hebben wij tevens Gisbert Oskam, werkzaam bij Devoteam, uitgenodigd die regelmatig als Scrum master optreedt bij verschillende bedrijven. Als Principal DevOps Consultant heeft Gisbert met een master degree in Computer Science reeds vele bedrijven op weg geholpen met deze Scrum techniek. Hij zal enkele praktijk voorbeelden aandragen en een "mini sprint" opzetten zodat een goed beeld kan ontstaan waar en hoe men Scrum het beste kan toepassen.

Geïnteresseerd?
Op 3 juli nodigen wij daarom graag onze leden uit om gratis deel te nemen aan deze bijeenkomst welke in Epe bij VMI zal plaatsvinden vanaf 14:30 uur.

Meer Informatie of aanmelden
Wil je meer informatie of je aanmelden? Neemt u dan contact op met Annelies Dieperink van het secretariaat van LMN.

T (085) 8769280
E adi@leannetwork.nl
W www.leannetwork.nl

Registratieformulier