Lean Exchange Services van start!

Lean Exchange Services

Onder deze noemer gaat LMN een nieuwe vorm van kennisuitwisseling introduceren in 2019!

Op verzoek van enkele LMN leden zijn er nieuwe activiteiten ontwikkeld die gericht zijn op specifieke Lean thema’s. Door de gerichte aandacht kunnen deelnemers veel dieper “graven” om zo specifieke aan Lean gerelateerde thema’s aan de orde te stellen. Deze Lean Exchange Services worden door leden verzorgt maar zullen zo nodig door professionele gastsprekers worden aangevuld.

Naast de bekende Round Tables, trainingen en buitenland reizen is er een nieuw cluster ontstaan met verschillende opties zoals:

Kennis Interactieve Netwerken
Gericht op een doelgroep of vakgebied. Hierbij komen leden, welke werkzaam zijn op een specifiek vakgebied of algemeen management, op gezette tijden bijeen om vanuit hun achtergrond kennis en ervaring uit te wisselen over de bijdrage aan hun bedrijf op Lean gebied. Inmiddels is er een directeuren netwerk actief waarbij 9 bedrijven zijn aangesloten met als hoofdthema “hoe kan ik als directie een Lean programma het beste coachen”. Echter ook op engineering, HRM en finance gebied weten we hoe belangrijk het is om een bedrijfsbreed Lean programma te ondersteunen.

Lean Interactive Sessions
Hierbij wordt eenmalig een thema behandeld dat speelt bij een van onze leden. Door deze kennis te delen en eventueel aan te vullen met praktijk voorbeelden worden de deelnemers geïnspireerd en kunnen vervolgens zelf aan de slag gaan. De volgende thema’s worden onderzocht en voorbereid:
• Scrum in R&D
• Lean & cultuur omslag
• Asset Health Management
• Lean & duurzaam
• Smart Industrie
• Finance voor Lean

Lean Interactive Direct
Ons lid bedrijf Van Beest kon hier de spits afbijten door te starten met het bezoeken van bedrijven die met TPM reeds de nodige kennis in huis hebben. Van Beest heeft een uitgebreid machine park waarbij storingen helaas niet altijd zijn uit te sluiten. Door de invoering van een TPM programma wil Van Beest meer grip krijgen op deze vorm van verspillingen. LMN heeft inmiddels de nodige bezoeken georganiseerd waarbij zowel leden als niet leden zijn bezocht. Een verslag van deze dienst vind je op deze site.

 

Heb je zelf nog aanvullingen of ideeën  over deze dienstverlening? Laat het ons weten en schrijf je commentaar hieronder of mail ons!

Lean Exchange Services is uitsluitend bestemd voor leden van LMN met een aanvullend LES pakket. Informatie vind je op onze site.