Lean brengt duurzaamheid tot actie

()

Wegens de huidige Corona maatregelen bij Philips is de oorspronkelijk geplande datum niet haalbaar. Binnenkort volgt een nieuwe datum welke ook in de nieuwsbrief zal worden meegenomen.

We moeten aan de slag! Duurzaamheid is onderweg om een harde levervoorwaarde te worden voor zowel de consument als jouw zakelijke klant. Alleen een stikker achterop de vrachtwagen is niet meer voldoende!

Natuurlijk zijn we allang aan de slag met dit thema. Vaak gedreven door eigen overtuiging, maar echte prioriteit heeft het vaak nog niet. Toch stellen ook steeds meer klanten contractueel harde eisen aan de concrete invulling ervan. Alweer een programma erbij wat resources opslokt en al gauw tot hoge investeringen gaat leiden.

Toch kan dat slimmer. Waar Lean en kwaliteitszorg allang bewezen partners zijn, is de koppeling tussen Lean en duurzaamheid ook zeer goed te maken. Bedrijven zetten de Lean tools in om op meerdere fronten hun targets te kunnen verwezenlijken. Top-down beleid wordt daarbij bottum-up gerealiseerd op een gestructureerde wijze.

Het thema duurzaamheid is natuurlijk ongelofelijk breed. In ons webinar duurzaamheid bij Scania ging het o.a. over de CO2 reductie in de supply chain. Maar duurzaamheid gaat natuurlijk over veel meer. Circulaire economie, Carbon footprint, NOx, gebruik toxic materials en energie reductie zijn allemaal thema’s die spelen en elk hun eigen aandacht verdienen. Dit vereist een geïntegreerde aanpak waarbij de tools van Lean en Six Sigma een prima rol in kunnen vervullen.

Platform duurzaamheid
In dit platform willen we leden samenbrengen die aan de slag zijn gegaan of willen beginnen met bovengenoemd thema en daarbij hun kennis en ervaring willen delen met andere leden. De nadruk daarbij ligt op de praktische toepassingen en het delen van de gebruikte “tools”. Ook kunnen er, bij tijd en wijle, kennis instellingen worden uitgenodigd.
In een pilot bijeenkomst wordt gekeken welke thema’s er specifiek spelen en of er voldoende draagvlak bestaat voor de vervolg bijeenkomsten. Gedacht wordt aan 2 a 3 middagbijeenkomsten per jaar waarbij telkenmale een specifiek onderdeel aan de orde komt en een bijbehorende pragmatische aanpak wordt bekeken en besproken.
Dit platform zal geleid worden door Hans Wortmann, hoogleraar aan Rijksuniversiteit Groningen en voorzitter van stichting LMN en Jaap Ten Have, Operations manager Philips Drachten.

Agenda:
• 14:00 Opening door LMN, Hans Wortmann
• 14:10 Kennismaking deelnemers
• 14:30 Presentatie gastbedrijf incl duurzaamheids doelen
• 15:10 Uitleg opzet en doelstelling platform, Hans Wortmann
• 15:25 Inventarisatie status deelnemende bedrijven – belangstelling polsen
• 15:40 Behoefte deelnemende bedrijven inventariseren (incl status)
• 16:30 Thema’s bepalen vervolg
• 16:30 Afsluiting

Geïnteresseerd?
Op  nodigen wij graag onze leden uit om gratis deel te nemen aan deze bijeenkomst. Je ontvangt van ons een bevestiging na je aanmelding. Inschrijven kan via deze site of stuur een mail naar adi@leannetwork.nl.

Locatie:
Philips Consumer Livestyle
Oliemolenstraat 5,
9203 ZN, Drachten

Meer informatie en inschrijven

Voor extra inlichtingen over deze Platform kunt u contact opnemen met Annelies Dieperink van het secretariaat.

+31 (0)85 87 69 280

Direct aanmelden

Deze activiteit staat open voor leden en niet-leden.
Registeren Lean brengt duurzaamheid tot actie (2 maart 2022)

Deze activiteit staat open voor leden en niet-leden.

  Voornaam *
  Tussenvoegsel
  Achternaam *
  E-mailadres *
  Geslacht *
  VrouwMan
  Bedrijfsnaam *
  Functie *

  Telefoonnummer *

  Bekijk onze andere Activiteiten

  Menu