Lean brengt duurzaamheid tot actie

Datum : woensdag 28 juni 2023

We moeten aan de slag! Duurzaamheid is onderweg om een harde levervoorwaarde te worden voor zowel de consument als jouw zakelijke klant. Alleen een stikker achterop de vrachtwagen is niet meer voldoende!

Natuurlijk zijn we allang aan de slag met dit thema. Vaak gedreven door eigen overtuiging, maar echte prioriteit heeft het vaak nog niet. Toch stellen ook steeds meer klanten contractueel harde eisen aan de concrete invulling ervan. Alweer een programma erbij wat resources opslokt en al gauw tot hoge investeringen gaat leiden.

Toch kan dat slimmer. Waar Lean en kwaliteitszorg allang bewezen partners zijn, is de koppeling tussen Lean en duurzaamheid ook zeer goed te maken. Bedrijven zetten de Lean tools in om op meerdere fronten hun targets te kunnen verwezenlijken. Top-down beleid wordt daarbij bottum-up gerealiseerd op een gestructureerde wijze.

Het thema duurzaamheid is natuurlijk ongelofelijk breed. In ons webinar duurzaamheid bij Scania ging het o.a. over de CO2 reductie in de supply chain. Maar duurzaamheid gaat natuurlijk over veel meer. Circulaire economie, Carbon footprint, NOx, gebruik toxic materials en energie reductie zijn allemaal thema’s die spelen en elk hun eigen aandacht verdienen. Dit vereist een geïntegreerde aanpak waarbij de tools van Lean en Six Sigma een prima rol in kunnen vervullen.

Platform duurzaamheid
In dit platform willen we leden samenbrengen die aan de slag zijn gegaan of willen beginnen met bovengenoemd thema en daarbij hun kennis en ervaring willen delen met andere leden. De nadruk daarbij ligt op de praktische toepassingen en het delen van de gebruikte “tools”. Ook kunnen er, bij tijd en wijle, kennis instellingen worden uitgenodigd.
In een pilot bijeenkomst wordt gekeken welke thema’s er specifiek spelen en of er voldoende draagvlak bestaat voor de vervolg bijeenkomsten. Gedacht wordt aan 2 a 3 middagbijeenkomsten per jaar waarbij telkenmale een specifiek onderdeel aan de orde komt en een bijbehorende pragmatische aanpak wordt bekeken en besproken.
Momenteel worden verschillende bedrijven en instellingen benaderd die dit initiatief met ons willen opzetten. Binnenkort volgt meer informatie over partners en deelnemers van dit platform

Geïnteresseerd?
Laat het ons weten en stuur een mail aan adi@leannetwork.nl. we nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Meer informatie en inschrijven

Voor extra inlichtingen over deze Platform kunt u contact opnemen met Annelies Dieperink van het secretariaat.

+31 (0)85 87 69 280

Aanmelden vanaf

Bekijk onze andere Activiteiten